@ Vaasankatu 15
Wed–Fri: 14 – 18
Sat –Sun: 12 – 16

MSL / Jade Kallio and Antti Jussila

Epäonnistuneelle, vallankumous / For a failed, a revolution

10 MAY 2024 - 26 MAY 2024FI:

Vuonna 2009 seinälle maalattiin lause: “Taide on liian vakava asia jätettäväksi taiteilijoille, jotka eivät enää uskalla tehdä virheitä.” Nyt huoneen päädyssä näkyy suuri seinämaalaus. Se on asetelma erilaisia tapahtumia ja toimintoja, joita kaksi samankaltaista hahmoa tekevät. He istuvat, nuuhkivat, keskustelevat, koskettavat toisiaan ja niin edelleen. 

Näyttelyn taiteilijat muodostavat kollektiivin nimeltä MSL. Kirjainyhdistelmä juontuu nimestä johon he eivät toivo palaavansa. Tästä huolimatta MSL kantaa yhä piirteitä lähtökohdistaan. Vuosien saatossa taiteilijat ovat käyttäneet itsestään kuvitteellisia nimiä tai vain satunnaisesti valittuja kirjaimia. 

Tilaa reunustavat pitkät vahakankaalla päällystetyt penkit. Ne näyttävät kapeilta ja niillä istuminen on vakavaa. Kankaan kuviot ja värit tuovat mieleen kesämökin sisustuksen tai puutarhapöydän säätä kestävän päällyskankaan 90-luvulta. Viisitoista vuotta sitten lattiasta kattoon ulottuva liitutaulu nojasi seinään. Huoneessa oli kirjoituspöytä ja pino kirjoja. Tilassa on rauhallinen, hajamielinen tunnelma. Kuin aika kulkisi eri rytmiä kuin ulkopuolella. 

MSL:n alkuvaiheita kuljetti jaettu naiivi ja idealistinen esoteerisuus, taiteen esittämisen vallalla olevien rakenteiden vastustaminen, halu toisin ja vastoin toimimiseen. Ehkä lopulta oli kyse kyvyttömyydestä ymmärtää taiteen tekemisen rakenteita, joissa joutuu väistämättä toimimaan.

Näyttelyn sisustuksen jälkeen huomiosi kiinnittyy näihin kahteen galleriassa aikaansa viettäviin, ystävällisiltä vaikuttaviin hahmoihin. Heidän esityksensä ovat käsitelleet kehoa, sukupuolta, vieraantumisen tunnetta, toisteista ja usein epäselvää oireilua: haarojen nykimistä, sisäelinten ääntelyä, päihdyttävien aineiden käyttöä esityksissä, samaistumista tunnettuihin populaarimusiikin hahmoihin ja oman vaivaintuneisuuden tunteen käsittelyä pehmolelujen ja mekaanisesti liikkuvien hahmojen kautta. 

Keväällä 2023 kuraattori Remi Vesala kutsui MSL:n tekemään toisinnon 2009 Titanik-galleriassa toteutuneesta näyttelystä. Loussa toteutuva Epäonnistuneelle, vallankumous on fiktiivinen retrospektiivi näiden kahden näyttelyn välisestä ajasta. 

Asujen kaulukset on suunnitellut Rita Vaali.

MSL (Antti Jussila and Jade Kallio) on esiintynyt muun muassa seuraavissa paikoissa: Salon de Normandy by The Community Hôtel Normandy, Pariisi (2019); Titanik, Turku (2019); Sinne, Helsinki (2017); SIC, Helsinki (2017); Turun taidemuseo, Turku (2017); CCA Derry, Derry-Londonderry (2016); Ytan Contemporary Art Platform, Västerås (2016)
EN:

In 2009, the phrase "Art is too serious of a matter to be left to artists who no longer dare to make mistakes" was painted on the wall. Now a large mural is displayed at the end of the room. It is a collage of images, different events and activities performed by two similar characters. They sit, sniff, talk, touch each other and so on. 

The artists in the exhibition form a collective called MSL, an acronym derived from a name they do not hope to return to. Nevertheless, MSL still bears traces of its origins. Over the years, the artists have used fictitious names for themselves, or just randomly chosen letters. 

Benches covered with waxed tablecloth line the gallery space. They look too narrow and it feels serious to sit on them. The patterns and colours of the fabric are reminiscent of a 90's summer cottage interior or a weatherproof cover for a garden table. Fifteen years ago, there was a desk and a stack of books in the room, a floor-to-ceiling chalkboard leaned against the wall. This room has a calm, distracted atmosphere – as if time moves at a different rhythm than outside. 

The early days of MSL were marked by a shared naïve and idealistic esotericism, a resistance to the prevailing structures of exhibiting art, a desire to work in a different manner; to be in opposition. Perhaps ultimately it was a failure to understand the structures of art-making within which one inevitably has to operate.

After the furniture and decorations of the space, your attention is drawn to two friendly-looking figures spending time in the gallery. Their previous performances have dealt with body, gender, feelings of alienation, repetitive and often ambiguous manifestations of symptoms: twitching of their crotches, visceral noises, the use of intoxicating substances in performances, identification with well-known popular music figures, and dealing with their own sense of discomfort through soft toys and mechanically moving gestures. 

In the spring of 2023, curator Remi Vesala invited MSL to create a reenactment of the 2009 exhibition at Titanik Gallery. For a failed, a revolution is a fictional retrospective of the period between the two exhibitions. 

The collars of the costumes are designed by Rita Vaali.

MSL (Antti Jussila and Jade Kallio) has performed at Salon de Normandy by The Community Hôtel Normandy, Paris (2019); Titanik, Turku (2019); Sinne, Helsinki (2017); SIC, Helsinki (2017); Turku Art Museum, Turku (2017); CCA Derry, Derry-Londonderry (2016); Ytan Contemporary Art Platform, Västerås (2016), among others.


 

©Lou

Lou
Vaasankatu 15
00500 Helsinki
info@lou.gallery